Educational Zone by Autoworld

Vanaf begin oktober kunnen de bezoekers in Autoworld kennismaken met de nieuwe educatieve zone, het museum richt haar pijlen zo opnieuw op een jonger doelpubliek.

De nieuwe educatieve zone ondersteunt het project ‘Jobonwheels.be’

De werkgevers uit de autosector hebben het moeilijk om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Nochtans studeren elk jaar heel wat jongeren af in een (auto)technische richting. Maar te weinig schoolverlaters gaan effectief aan de slag in de autosector.

Het project werd gelanceerd door de autosector en richt zich tot jongeren, door hun opleiding te ondersteunen, en door de overstap van de schoolbanken naar de werkvloer te vergemakkelijken.

Bedoeling van deze zone is de jongeren en technische scholen op een interactieve wijze en spelenderwijs kennismaken met de verschillende facetten van de autosector, nog steeds de grootste industrietak in Belgie.


Het Autoworld-museum in het majestueuze Jubelpark te Brussel is een van de parels aan de Belgische automobielkroon. Het vormt een sprekende getuigenis van de evolutie die de intrigerende autosector de voorbije honderd jaren heeft ondergaan. Het is dan ook niet meer dan logisch dat FEBIAC, de Belgische automobiel- en tweewielerfederatie, deze erg symbolische site uitkoos om er zijn nieuwe educatieve zone te vestigen.

De automobiel wordt door velen (terecht) beschouwd als bron van dromen en continue innovatie, maar de sector wordt niettemin geconfronteerd met een schrijnend gebrek aan geschoold personeel. In die optiek hebben diverse instanties in de Belgische automobielsector zich verenigd onder één vlag: Jobonwheels.be. Deze alliantie stelt zich meerdere doelen: de opleiding van jongeren ondersteunen, de leerlingen van technische scholen begeleiden bij hun keuzes door de overgang van schoolbank naar werkplek te vergemakkelijken, de scholen en dus docenten assisteren bij hun diverse pedagogische praktijken en tot slot de werkgevers stimuleren om de jongeren die vers van de schoolbanken komen zo goed mogelijk op te vangen.

Autoworld en FEBIAC/Jobonwheels.be zijn al sinds geruime tijd partners. De samenwerking werd zo’n tien jaar geleden beklonken met de installatie van diverse technische ‘eilandjes’ op verschillende plaatsen in de expositieruimte. Omdat deze pedagogische hulpmiddelen jaarlijks enkele honderden aspirant-technici naar het museum trekken, werd beslist om ze niet alleen te renoveren, maar ook om ze beter te doen aansluiten bij de recentste technologische ontwikkelingen waar de automobielsector prat op gaat.

Als er één element is dat de autosector kenmerkt, dan is het wel de snelheid en constantheid waarmee ze evolueert. Die nieuwe ontwikkelingen betreffen niet alleen de prestaties (die almaar stijgen) en het verbruik (dat daalt), maar ook het design (dat steeds verfijnt), de recyclage (die aan doeltreffendheid wint) en de zoektocht naar alternatieve oplossingen. Heel wat vernieuwingen zijn bovendien te danken aan de bijdrage van talrijke Belgen.

Al deze elementen worden op ludieke wijze uitgewerkt en toegelicht aan de hand van zes interactieve palen in een tunnel waarvan het ontwerp tot de verbeelding spreekt. Dankzij FEBIAC/Jobonwheels.be bekijken jonge en iets minder jonge geïnteresseerden het universum van de automobiel met een frisse en geamuseerde blik. De bezoeker spelenderwijs iets laten opsteken, dat was de insteek die aan de basis lag van de ontwikkeling van deze nieuwe zone.

Om een zo groot mogelijk aantal jongeren de gelegenheid te bieden deze ruimte te bezoeken, heeft FEBIAC/Jobonwheels.be verschillende faciliteiten voorzien voor scholen waar autotechnieken onderwezen worden. Ze krijgen niet alleen gratis toegang tot Autoworld als ze zich vooraf inschrijven, maar kunnen ook gebruikmaken van een speciale ruimte naast de educatieve zone waarin de docenten hun leerlingen kunnen verzamelen om er bijvoorbeeld les te geven.

De educatieve zone, waarvan de inhuldiging werd bijgewoond door ruim honderd, met onder meer vertegenwoordigers van de automerken, schoolnetwerkverantwoordelijken, docenten en politieke kopstukken, zoals Minister van Staat Herman De Croo, en die door FEBIAC-Jobonwheels.be geïnstalleerd werd in samenwerking met de firma’s SquareM²eter en Eventattitude, gaat ongetwijfeld een mooie toekomst tegemoet. Vanaf 27 september 2012 is ze open voor het grote publiek.

Autoworld
Autoworld
Autoworld
Autoworld