Missie

Autoworld is een privémuseum dat de evolutie van het automobiel illustreert aan de hand van een permanente collectie enerzijds, en tijdelijke expo's en activiteiten anderzijds. Autoworld werd in 1986 in het leven geroepen om de geschiedenis, het heden en de toekomst van het automobiel in al haar facetten op een toegangkelijke manier uit te dragen naar een zo breed mogelijk publiek: van kind tot senior, van Belg tot Braziliaan. Dat doel blijft tot op vandaag onveranderd.

Autoworld is een privémuseum dat zijn gebouwen, een historisch gebouw met een oppervlakte van 16.000m2, huurt van de gemeenschap. Het is bijna 365 dagen per jaar geopend en wordt beheerd door een ervaren team en toegewijde raad van bestuur. Autoworld is het decor van heel wat autogerelateerde en andere hoogstaande evenementen, die niet enkel visibiliteit creëren voor het museum maar ook de culturele missie van het museum mee financieren. Ook de museumshop en brasserie dragen bij tot de totaalbeleving en financiële ondersteuning van het museum.

Visie

Autoworld zette de voorbije 10 jaar (2011-2021) een sterke evolutie in, waarbij de omzet en het aantal bezoekers verdrievoudigden. Het doel is om die trend verder te zetten richting 2030: nog steeds een Top of Mind-museum zijn, met een nog groter doelpubliek, dat financieel steeds verder consolideert. 

Waarden

De volgende waarden kenmerken het DNA van Autoworld: 

Dynamisch: 
Autoworld wil steeds kort op de bal spelen en op elke situatie snel en gepast reageren, dit op elk vlak: (crisis)communicatie, marketing, events…

Menselijk:
Elke beslissing en activiteit draait om de tevredenheid van onze bezoekers. 

Onafhankelijk:
Autoworld is een privémuseum zonder shareholders en opereert volledig onafhankelijk. Zijn werking is dus anders dan bij beursgenoteerde bedrijven en overheidsinstellingen. 

Duurzaam en Inclusief:
De enige manier om te groeien en de toekomst te vrijwaren is door dit op een duurzame manier te doen, waarbij Autoworld iedereen verwelkomt.

Leden van de Raad van bestuur

Bestuurders

 • M. Guy Verhofstadt (Voorzitter)
 • M. Philippe Simonart (Gedelegeerd Bestuurder)
 • M. Eric Thomas (Vicevoorzitter)
 • M. Christian Lelubre (Schatbewaarder)
 • M. Herman De Croo (Ere-Voorzitter)
 • M. Jean-Pierre Alvin
 • M Jean Paul Cambier
 • M. Andreas Cremer
 • M. Nicolas D'Ieteren
 • M. Jacques Deneef
 • M. Eric Janssen
 • M. Hans Mahy
 • M. Michel Mahy
 • M. Stéphane Sertang
 • Mevr. Bernadette Spinoy

Raadgevers

 • M. Jan De Paepe
 • M. Jean-Paul Jacques
 • M. Jacques Mollet
 • M. Frederic Schilling
 • M. Michel Vandenbroeck
 • M. Bertrand Van der Haeghen
 • M. Leo Van Hoorick
 • M. Tony Verhelle

Directiecomité

 • M. Sebastien de Baere (Algemeen Directeur)
 • M. Emmanuel Andries
 • M. Jacques Deneef
 • M. Christian Lelubre
 • M. Bernard Van Bellingen
 • M. Stéphane Sertang
 • M. Philippe Simonart
 • M. Leo Van Hoorick